Reglement Zoet&Zout

 

Iedere visser heeft een vergunning nodig, behalve op open wedstrijden.

Het algemeen wedstrijdklassement bestaat uit 12 wedstrijden. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement is men verplicht om minimaal 9 wedstrijden deel te nemen.

Inleg per wedstrijd en per deelnemer 3euro boem inbegrepen.

Toegelaten;

  • Voeder:

-         Max. 1 zakje korrel (enkel te verkrijgen in clublokaal)

-         Max. 2 potten maïs van ± 300gram.

-         Max. 1,5 liter afgezifte witte maden (casters inbegrepen)

Marathonvissen hoeveelheden X2.

  • Aan de haak:

-         Maïs          -    Maden (casters)

-         Pieren        -    Verde de Vase

  • Niets anders is toegelaten (bijvoorbeeld: pasta,aardappel,korrel aan de haak,rode maden,tube,kunstaas en andere….) boete = schorsing voor het heel seizoen.
  • Teveel voeder bij controle word in beslag genomen en word eigendom van de club. 

Er mag bovenop of half water gevist worden met een vishengel MAX 6 meter lang en er mag niet bij gestoken worden bij visvangst (elke andere vorm vissen word bestraft)

Gehaakte of gepikkelde vis telt.

Het is verplicht leefnetten van de club te gebruiken.

De inschrijvingen gebeuren bij de vis-coördinator in de kantine of tel.0492/57.06.38.

Trekking van de plaatsen gebeurt 45minuten voor de wedstrijd 5min. voor wedstrijd bij 1ste fluitsignaal mag men beginnen te voederen. De 1ste wedstrijdhelft begint en eindigt op de aangegeven tijd. Daarna volgt een pauze en eventuele weging.(als er een pauze voorzien wordt) Na 10min. na fluitsignaal van de pauze moet iedereen zijn visplaats verlaten hebben. 10 min. voor aanvang 2de deel van de wedstrijd mag iedereen naar zijn plaats gaan. 5min. voor 2de helft van de wedstrijd mag men beginnen te voederen. De 2de wedstrijdhelft begint en eindigt op de aangegeven tijd.

Controle gebeurt door het bestuur.

Tot 30min te laat komen word toegestaan.

Klachten moeten gemeld worden TIJDENS de wedstrijd!!! NIET NA de wedstrijd !!!

Er mag schuin gevist worden maar niet verder als de eerste punt van de steen of plateau naast U als er iemand naast u vist mag er niet verder schuin gevist worden.

Er wordt gevist met 1 hengel van max. 9,5meter, slaglengte van top tot haak   maximum 7meter. Andere hengels mogen uitgelijnd klaarliggen.

Het is verplicht om een haak te gebruiken zonder oog.

De gevangen vis zal na wedstrijd ter plaatse gewogen worden en iedere visser zal ZELF zijn leefnet uit het water halen en ter weging aanbieden. Wie hieraan verzaakt, heeft geen gewicht en eindigt laatst.

Tijdens wedstrijd mag er geen vis teruggezet worden evenals overschot van voeder.

Het max. gewicht per leefnet bedraagt 20kg (brasem gescheiden van karper&zeelt)  over 20kg = 20kg gewogen.

Men is verplicht de vis voorzichtig met de KOP naar beneden in het leefnet te brengen.

De gevangen vis mag niet met een doek onthaakt worden.

De visplaats moet proper achtergelaten worden, vuil moet gestort/gesorteerd worden in de voorzien vuilbakken aan de kantine.

Het is verboden sigaretten/sigaren en andere in de vijver te gooien

Prijs na de wedstrijd, persoonlijk komen af te halen. (blijven 3maand geldig)

Marathon of viswedstrijden met 2 pauzes word er altijd gewogen bij de 1ste pauze;  Dus dit wil zeggen dat er iemand aan zijn leefnetten moet blijven om deze aan te bieden voor weging zo niet word de inhoud van de leefnetten zonder weging teruggezet.

Alle andere viswedstrijden beslist het bestuur om te wegen bv

bij, - Veel visvangst

      - Hoge buitentemperaturen

      - e.a. omstandigheden

Na het fluitsignaal van de pauze word er verwittigd door iemand van bestuur dat er gewogen gaat worden, dit wil zeggen dat er iemand aan zijn leefnetten moet blijven om deze aan te bieden om te wegen zo niet word de inhoud van de leefnetten zonder weging teruggezet .   

Smaakstoffen  - Het is ten strengste verboden om boterzuur in ook welke variant te gebruiken, de gene deze regel overtreed word onmiddellijk uitgesloten om te vissen.

Verboden producten  - Beste visser kijk goed na wat je mag gebruiken en hoeveelheden wat er in uw viskast/zak mag zitten, na controle van verboden middelen worden deze afgenomen en kom je niet in aanmerking voor deze dag.

In alle niet voorziene gevallen beslist het bestuur.

 Veel visplezier.